Gjennom å registrere deg her vil kurset huske deg som bruker og finne tilbake der du var dersom du stopper opp. Vi får kunnskap om hvem som tar kurset. Du vil kunne få tilsendt en kort evaluering etter kurset. All data behandles i henhold til gjeldende personvernregler.